Условия за ползване на Азбуки Софтуер ООД

1. Условия

Щом установите достъп до chill.bg , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уебсайта chill.bg за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на chill.bg да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или "огледално" на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унощожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

2. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта chill.bg предоставяме само и единствено на база и в смисъл "както е". Азбуки Софтуер ООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

Съдържанието на сайта и услугата НЕ представлява и НЕ замества медицински съвет, диагноза, лечение или терапия. За всички въпроси, касаещи здравето на Вас и Вашия домашен любимец, се обръщайте към квалифициран медицински специалист.

Азбуки Софтуер ООД не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него.Не гарантира точността и надежността им.

3. Регистрация

Достъпът до определени части от Уебсайта и използването на определени функции или възможности може да изисква от вас да се регистрирате. Регистрацията е безплатна.

Когато се регистрирате, трябва да оредставите уникален, валиден, актуален и подлежащ на проверка имейл адрес.

С регистрацията си в chill.bg се съгласявате да получавате съобщения по имейл относно нови услуги, промяна във вече съществуващите, маркетингови съобщения и др.

Вие носите цялата отговорност за опазването на поверителността на вашата парола.

Ние си запазваме правото да променим вашите потребителски имена или да изтрием изпратеното от вас съдържание на уебсайта, както и да откажем или отменим вашата регистрация, ако изберете име, което, изцяло по наше усмотрение, е нецензурно, неприлично, обидно или нередно по някакви други причини. Вие носите също така цялата отговорност за ограничаване на достъпа до вашия компютър или компютри. Вие се съгласявате да поемете отговорността за всички действия, извършени с вашия акаунт, които се дължат на ваше поведение, бездействие или небрежност. Ако установите подозрително или неразрешено поведение с вашия акаунт, се съгласявате незабавно да ни уведомите на имейл support@chill.bg 


4. Ограничения

/В никакъв случай Азбуки Софтуер ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на chill.bg Сайтът на chill.bg, дори ако Азбуки Софтуер ООД или упълномощен представител на Азбуки Софтуер ООД е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас. /

Условия за ползване са валидна от 2020-07-21