Общи условия за използване на мобилно приложение "CHILL"

1. Общи положения

1.1 Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД и потребителите на мобилно приложение "CHILL" , възникнали при и по повод услугите, предоставяни посредством използването му.

1.2 С изтеглянето и инсталирането на "CHILL" (наричано в настоящите общи условия "мобилното приложение"), потребителят се съгласява с настоящите общи условия за използване. Ако потребителят не е съгласен с общите условия, той трябва да прекрати изтеглянето, а ако вече е изтеглил приложението - да преустанови използването му като го деинсталира.

1.3 Приемайки общите условия, потребителят декларира, че притежава необходимата дееспособност, за да бъде обвързан от тях и да използва приложението.

2. Идентификационни данни

2.1 „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД (наричано в настоящите общи условия „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД) е дружество, регистрирано съгласно търговския закон на Република България с ЕИК: 200689889 и ДДС Номер: BG200689889.

2.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Петър Парчевич 31.

2.3 Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. Петър Парчевич 31. Електронна поща: hello@chill.bg.

3. Условия за използване на мобилното приложение

3.1 Мобилното приложение е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Apple Store и Google Play.

3.2 За използване на мобилното приложение от потребителя е необходимо наличието на крайно устройство - смартфон или таблет.

3.3 Крайното устройство на потребителя трябва да работи с операционни системи: iOS, Android, Windows Phone ... и последващи версии.

3.4 За сваляне и инсталиране на прложението е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична (WiFi) интернет връзка.

3.5 За функциониране на приложението не е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка, то е достъпно в режим offline.

3.6 За функциониране на чат функцията на приложението, както и за осъществяването на ъпдейти е необходимо потребителят да разполага с мобилна или безжична интернет връзка.

4. Регистрация на потребител

4.1 Регистрацията в мобилното приложение се осъществява посредством въвеждане на следните данни: име, фамилия, електронна поща, парола за достъп до приложението или чрез използване на личен Facebook, Google, или Apple акаунт.

4.2 За използване на услугите, предоставени от приложението, от потребителя може да бъде поискано да предостави специфична информация, като: име, пол, порода, тегло и възраст на куче. Специфичната информация е необходима само и единствено за правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги.

4.3 При регистрация потребителят се съгласява адресът му на електронна поща да бъде добавен в списък за получаване на автоматични рекламни имейл съобщения (newsletter).

5. Достъп до услуги

5.1 Потребителят има право да използва безплатно и свободно услугите, предоставени от мобилното приложнеие.

5.2 Свалянето на приложението е безплатно и е съобразено със стандартите на Apple и Google, и се извършва чрез функцията "Install". Конкретните условия за извършване на сваляне са описани в споразумението на крайния потребител с Google Inc. При ползване на Google Play и Apple при използването на Apple Store.

6. Политика за поверителност

6.1 Във връзка с използването на мобилното приложение, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД може да събира и обработва определен обем лични данни от крайните устройства на потребителя и от приложението, като приемайки настоящите общи условия, потребителите дават своето съгласие.

6.2 Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и другите събрани данни, които го идентифицират в процеса на ползване на мобилното приложение, се съхраняват, обработват и използват от ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности.

6.3 С настоящите общи условия потребителите се съгласяват, че „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД може периодично да събира и използва данни, свързани с крайното устройство, неговата операционна система или самото приложение, за да улесни софтуерни актуализации, и подобрението на функционалностите на приложението, за събиране на статистически данни с цел подобряване на обслужването.

6.4 Мобилното приложение може да съдържа връзки или уеб сайтове на трети лица, като ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност за тяхната политика на поверителност, за тяхното съдържание и за дейностите, които се извършват чрез тях.

6.5 Потребителят носи пълната отговорност за опазване на електронната си поща и парола за достъп до приложението, както и до използвания от него Facebook, Google, или Apple акаунт.

7. Интелектуална собственост

7.1 Със свалянето и инсталирането на мобилното приложение на потребителите се предоставя правото да ползват приложението за лични цели, съответстващи на предоставяните с него услуги.

7.2 Всички права върху мобилното приложение, целият код и софтуерни компилации са изключителна собственост на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД ООД, като е забранено копирането, разпространението, изменението и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД

7.3 Потребителят няма право на достъп до приложението във формат, който показва видимо неговия код.

7.4 Всички материали, които се съдържат в приложението, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографи, графични изображения, видеоизображения, техният подбор и подредба, са собственост на ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД или ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД притежава съответния лиценз, или разрешително за употребата им.

7.5 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на потребител до определена функционалност или до приложението в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата на интелектуална собственост.

8. Допустима употреба

8.1 Изтеглянето и инсталирането на обилното приложение не представлява прехвърляне на право на собственост върху същото. Посредством изтеглянето и инсталирането се предоставя лиценз само за използването му.

8.2 Настоящото мобилно приложение се предоставя само за лична употреба на потребителя, след изтеглянето му съгласно правилата на Apple Store и Google Play. Приложението не може да бъде използвано за търговски цели или за извличането на печалба от потребителите.

8.3 Потребителите нямат право да използват приложението за постигане на незаконни или престъпни цели, или по какъвто и да било начин, който е несъвместим с настоящите общи условия.

8.4 Приложението и функционалностите в него не могат да бъдат използвани:

- за разпространение на вредно, заплашващо, обиждащо, нараняващо, дискредитиращо, клеветническо, вулгарно и неприлично съдържание;

- по начин, който обижда, дискриминира, унижава или компрометира останалите му потребители;

- като платформа за насаждане и разпространение на верска омраза, хомофобия, расизъм, или политическа пропаганда;

- за унижаване на човешкото достойнство;

- за осъществяване на дискриминация под каквато и да е форма;

8.5 При използване на чат функцията в мобилното приложение освен гореизброеното, потребителите се задължават да спазват и добър тон на комуникация.

8.6 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД си запазва правото да ограничи достъпа на потребител до определена функционалност на приложението, при неспазване на правилата за допустима употреба.

8.7 Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него ии от трето лице чрез използване на неговия профил в приложението.

9. Директен маркетинг

9.1 С приемането на настоящите общи условия, потребителите доброволно предоставят лични данни и изрично се съгласяват ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД да показва, изпраща, зарежда и нотифицира до тях рекламни материали, съобщения, оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга.

9.2 Съгласието се отнася както за имейл бюлетин (нюзлетър), така и за получаване на рекламни съобщения чрез мобилното приложение във вид на нотификации, които потребителите могат да спрат чрез меню за настройки на приложението.

10. Промени и актуализации

10.1 С настоящите общи условия потребителите дават своето съгласие ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД да прави автоматични актуализации (ъпдейти) на мобилното приложение, за да осигури неговата актуалност и правилно функциониране, като за всеки ъпдейт не се изисква изрично съгласие.

10.2 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД има право по всяко време да внася промени, изменения и актуализации в мобилното приложение, в неговите функционалности, и съдържание.

10.3 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД има правото да променя настоящите общи условия, като промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в приложението. Потребителите се считат за уведомени за промените с факта на публикуването им в приложението, като това ще бъде индикирано от ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД по подходящ начин.

11. Ограничаване на отговорността

11.1 Настоящото приложение е разработено като услуг, която може да загуби своята актуалност. ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не поема отговорност относно изчерпателността, точността и актуализирането на съдържащата се в приложението информация, както и за наличието на грешки.

11.2 При сваляне на мобилното приложение, потребителят получава достъп до него във вида, в който приложението се намира към момента. ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност за различни очаквания на потребителя във връзка с приложението, неговото съдържание, функционалности и бъдещо усъвършенстване.

11.3 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от мобилното приложение, включително за загуба на данни в резултат на използването му.

11.4 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност, ако е осъществен достъп до услугите, респективно съдържанието или данните в приложението от страна на трети лица, когато това е осъществено по начин, който е извън контрола на ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД.

11.5 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребителя, свързани с зползваните услуги, предоставени от приложението.

11.6 ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на потребителя; при неправилно въвеждане на пароли за достъп; при прекъсване на мобилната или безжична интернет връзка на потребителя; за проблеми в Apple Store и Google Play, или в други случаи, независещи от ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД.

Дай лапа

За добрите партньорства

Имаш бизнес, който е свързан с животни? Предлагаме различни възможности за партньорства. Остави своя email и ние ще се свържем с теб.

Научи повече

Абонирай се

В нашите имейли ще откриеш информация за DogFriendly места, събития, отстъпки и специални предложения