Политика за Поверителност

Privacy Policy in English

В качеството си на администратор на лични данни, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД (CHILL) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни, единствено необходими, за предоставянето на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

1. Обща информация

1. Информация относно Администратора на лични данни

"ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ ЕООД"е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република българия с ЕИК: 200689889

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Петър Парчевич 31.

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Петър Парчевич 31.

 • Електронна поща: hello@chill.bg
 • Телефон за връзка: +359883323677
 • Уеб Сайт: https://chill.bg/

2. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф Цветан Лазаров" № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

1. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с:

 • - използването на интернет сайта: https://chill.bg/
 • - регистрирането на потребителски профил в блога
 • - сваляне, инсталиране и използване на мобилни приложения CHILL
 • - предлаганите стоки и услуги и тяхната доставка
 • - сключване на договори с CHILL
 • - администриране на фен страницата на CHILL във Facebook - Chill Dog Friendly и в Instagram - chill.dogfriendly
 • - Администраторски профил в Google Play и Apple App Store

2. Личните данни се обработват на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно:

 • - изрично получено съгласие от клиент и потребител
 • - изпълнение на задълженията на„ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД по договор
 • - изпълнение на законовите задължения на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД
 • - за целите на легитимния интерес на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД

3. Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни CHILL събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използваните от нея услуги за сключване на договори, включително за следните цели:

 • 1. Създаване на потребителски профил в сайта и блога
 • 2. Осигуряване на пълните функционалности на предлаганите услуги и продукти
 • 3. Индивидуализация на страна по договора
 • 4. Счетоводни цели
 • 5. Статистически цели
 • 6. Защитата на информационната сигурност
 • 7. Обезпечаване изпълнението на договор за предоставяне на съответна услуга или стока
 • 8. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване използването на сайта, блога, мобилните приложения и др.
 • 9. Подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи оферти за продукти и услуги, които могат да представляват интерес за потребителите и клиентите
 • 10. Предоставяне на техническа поддръжка
 • 11. Управление на блог и мобилните приложеня
 • 12. Администриране на фен страницата на CHILL във Facebook и Instagram

4. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД спазва следните принципи при обработка на личните данни:

 • 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • 2. Ограничаване на целите на обработване
 • 3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни
 • 4. Точност и актуалност на данните
 • 5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • 6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
 • 7.При обработването и съхранението на личните данни, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните легитимни интереси - изпълнение на задълженията си към Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и други държавни и общински органи.

5. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • 1. Регистрация на потребител в Сайт/Блог
 • Целта на тази операция е създаване на профил в сайта/блога, който дава възможност на потребителя да оставя коментари под статиите и да използва функциите на сайта.

 • 2. Сключване и изпълнение на търговска сделка
 • Целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с потребител, търговски партньор или клиент и неговото администриране.

 • 3. Изпращане на информационни съобщения
 • Целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, потребителите и контрагените, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

 • 4. Изпращане на информационен бюлетин (нюслетър)
 • Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите и потребителите, които са заявили, че желаят да получават.

 • 5. Управление на мобилни приложения
 • Целта на тази операция е потребителят, свалил и инсталирал апликацията, да се възползва от пълната функционалност на избраното от него мобилно приложение.

 • 6. Обработка на анонимна статистическа информация
 • Целта на тази операция е „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД да подобрява дейността си, посредством предоставената й анонимна статистическа информация от Facebook и Instagram във връзка с посещенията на фен страниците й, както от Google Play и Apple Store посредством администраторския й профил.

6. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД обработва и съхранява следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • 1. Индивидуализиращи данни: потребителско име, електронна поща

  Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребителски профил в Блога/сайта и Мобилното приложение

  Oсъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено изрично желание - за изпращане на бюлетин и рекламни съобщения.

  Основание за изработка на личните данни: С приемането на общите условия, регистрацията в Блога/Сайта и Мобилното приложение, между „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на личните данни - чл. 6, ал. 1, б "б" от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 2. Допълнителни данни, предоставяни по желание от потребителя. Ако потребителят желае да попълни профила си, може да попълни в него и допълнителни данни.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.

  Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация на потребителски профил, между „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД и Потребителя се създава договорно отношение, което представлява основание за обработване на лични данни - чл. 6, ал. 1, б "б" от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 3. . Данни, които „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД обработва при посещаване на сайта При посещаване на сайта www.https://chill.bg/, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД събира данни за използвания IP адрес; за вида устройство използвано при посещението – десктоп или мобилно; вида на операционна система, използвана от потребителя; за времето на потребителската сесия; за използван език, за локация – държава и град.

  Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

  Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 4. Данни, които „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД обработва при използване на мобилно приложение При използване на мобилно приложение CHILL събира данни за вида на мобилното устройство; за вида и версията на операционната система; информация за държавата и града, които са попълнени при регистрация в операционната система на телефона; IP адрес на мобилното устройство.

  Цел, за която се събират данните: Подобряване на услугите, отчитане на бъгове и грешки, събиране на статистически данни, маркетингови проучвания, поддръжка на определени функционалности, улесняване на софтуерни актуализации и подобрения, анализ на използването на приложението.

  Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. „б“ на Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 5.Разрешение за достъп от мобилно приложение Мобилно приложение CHILL може да поиска от Вас да разрешите достъп на приложението до телефона Ви или негови сензори, като камера, Wi-Fi, гео-локация, Bluetooth, календар или до друга информация, като снимки, албуми и др., намиращи се в мобилното Ви устройство. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД няма достъп до тези данни. Отказ от предоставения достъп може да бъде направен чрез настройките на операционната система на мобилното Ви устройство.

  Цел, за която се събират данните: осигуряване на правилното функциониране на мобилното приложение и предоставяните чрез него услуги, поддържане на определени функционалности.

  Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна и се извършва само след даване на неговото съгласие.

 • 6. Обработка на анонимни статистически данни, изготвени и предоставени от Facebook и Instagram, във връзка с посещение от потребителите на фен страницата на CHILL „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД получава изготвени от Facebook и Instagram статистически данни въз основа на посещения на фен страницата от потребител, без значение дали същият има профил в съответната социална мрежа, под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно интереси на целевата аудитория, информация относно покупките и поведението при онлайн пазаруване на посетителите на неговата страница, категориите продукти или услуги, от които най-много се интересуват посетителите. Статистическите данни за аудиторията, изготвени от Facebook и Instagram, се предоставят на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД в анонимен вид.

  Цел, за която се събират данните: управление на рекламата на осъществяваната дейност, предлагане на по-подходящо съдържание на потребителите, развиване на функционални възможности, управление и усъвършенстване на фен страниците, организиране на промоционални кампании.

  Основания за обработка на данните: Осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 7. Обработка на статистически данни, изготвени и предоставени от Google Play и Apple Store „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД получава изготвени от Google Play и Apple Store статистически данни под формата на процента информация за демографски данни относно целева аудитория, относно тенденциите във връзка с възраст и пол, относно използвани мобилни устройства и версии на операционни системи, информация относно покупките, поведението при закупуване на мобилно приложение и последващо деинсталиране. Статистическите данни, изготвени от от Google Play и Apple Store, се предоставят на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД ООД в анонимен вид.

  Цел, за която се събират данните: развиване и подобряване на функционални възможности, управление и усъвършенстване на предлаганите услуги, отстраняване на бъгове и грешки.

  Основания за обработка на данните: Осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679.

 • 8. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

  - разкриват расов или етнически произход

  - разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации

  - генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 • 9. Лични данни на лица под 16 години
 • „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не предоставя стоки и услуги на лица под 16 годишна възраст. Ако субектът на данните е лице под 16 години, обработването е законосъобразно, само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника. Ако родител или настойник узнае или има съмнение, че дете под 16 години е предоставило лични данни на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД, следва да се свърже с нея на електронен адрес hello@chill.bg

  В случай, че се установи, че лице под 16 години е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно.

 • 10. Личните данни са събрани от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД от лицата, за които се отнасят
 • 11. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

7. Срок на съхранение на личните данни

 • 1. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД съхранява лични данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на регистрираните профили. След изтичането на този срок, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне
 • 2. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.
 • 3. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД съхранява личните данни, предоставени във връзка с възникнали договорни отношения, за периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване претенции, който може да надхвърля срока на съществуване на регистрация на потребителя.

8. Права на физическите лица при събирането, обработването и съхранението на личните данни:

 • 1. Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни

  Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време чрез искане в свободен текст, изпратено на hello@chill.bg чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате свой профил.

  „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД може да поиска потребителят да удостовери допълнително своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

  Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.

  При оттегляне на съгласие, „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове и само до степента, необходима за тази цел, както и за изпълнение на законово определени задължения

 • 2. Право на достъп

  Всяко лице и потребител има право да изиска и получи от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

  Потребителите имат право да получат достъп до данните, свързани с тях, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни.

  „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма

  Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията

 • 3. Право на коригиране или попълване

  Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, през своя профил и/или с отправяне на искане до „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД на имейл hello@chill.bg чрез имейла, който е използвал, за да регистрира своя профил

 • 4. Право на изтриване – право „да бъдеш забравен“

  Потребителят има правото да поиска от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни, а „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани

  - потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването

  - потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

  - личните данни са били обработвани незаконосъобразно

  - личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД

  - личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  - за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация

  - за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия

  - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

  - за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

  - за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  За да упражните правото си на „забравяне“, Вие трябва да подадете писмено искане до „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД на имейл hello@chill.bg от електронния адрес, през който сте регистрирали профила си, за да удостоверите идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

  В имейла трябва да посочите Вашето потребителско име и кой профил желаете да изтриете. Искането за изтриване е в свободен текст, от който трябва ясно да личи Вашето желание да бъдете забравени

  „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД си запазва правото да поиска от Вас допълнителна информация за целите на идентификацията, преди да изтрие Вашия профил.

  „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

 • 5. Право на ограничаване

  Вие имате право да изискате от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

  - оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД ООД да провери точността на личните данни

  - обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено

  - „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции

  - възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 • 6. Право на преносимост

  Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД, като отправите искане на имейл hello@chill.bg чрез имейла, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

  Вие може да поискате от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 • 7. Право на получаване на информация

  Вие можете да поискате от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 • 8. Право на възражение

  Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9. Директен маркетинг

 • 1. Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят се съгласява да получава маркетингови съобщения от „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД във връзка с промоционални оферти, актуална информация, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД и трети лица, оферти и новини, бюлетин (нюслетър) и друга подобна информация, за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.
 • 2. Поставяйки отметка в поле „Искам да се абонирам за бюлетин“ и/или при предоставяне на имейл адрес и избиране на бутон „Абонирай се“, Потребителят дава своето съгласие личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани с маркетингови цели, включително за анализ на предпочитания и действия на сайта, за целите на изпращането на гореспоменатите имейли.
 • 3. Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както по всяко време може да оттегли даденото съгласие и се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле „unsubscribe/отпиши“ или „прекрати абонамента си“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения, или като изпрати съобщение на имейл hello@chill.bg
 • 4. Отказът от съгласие не отменя законността на действията по обработката на данните до момента на отказа.

10. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

- е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността

- е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

11. Право на жалба

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

12. Мерки за сигурност

Сигурността на личните данни е приоритет за „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД. Данните, които „ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ" ЕООД събира, се съхраняват и обработват на защитени сървъри, като достъп до тях имат само ограничен кръг оторизирани лица, взети са мерки за криптиране на данните и сигурността се осигурява чрез SSL сертификат. Предприети са административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личната информация срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила на 12.10.2022 г.

Дай лапа

За добрите партньорства

Имаш бизнес, който е свързан с животни? Предлагаме различни възможности за партньорства. Остави своя email и ние ще се свържем с теб.

Научи повече

Абонирай се

В нашите имейли ще откриеш информация за DogFriendly места, събития, отстъпки и специални предложения